Privacy verklaring Schoonheidssalon Wendy Kloosterman

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Wendy Kloosterman verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Wendy Kloosterman, of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Wendy Kloosterman verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Schoonheidssalon Wendy Kloosterman, Ekster 19 te Raalte

 

De salon is bereikbaar via:

telefoon: 0572-357837

of email: info@schoonheidssalonwendyraalte.nl

 

 1. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Wendy Kloosterman met welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens

c) Telefoonnummers en e-mailadres

d) Intakeformulier en huiddiagnose en eventuele gezondheid gegevens

e) Productgebruik van gegeven behandeling

f) Het afhandelen van uw betaling

 

2.2 Schoonheidssalon Wendy Kloosterman verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres en telefoonnummer(s) worden gebruikt voor:

 • contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken.
 • het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten  van Schoonheidssalon Wendy Kloosterman.
 • het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking.

b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.

c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

d) Schoonheidssalon Wendy Kloosterman is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

 

2.3 Email berichtgeving:

Schoonheidssalon Wendy Kloosterman gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Schoonheidssalon Wendy Kloosterman.

Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar: info@schoonheidssalonwendyraalte.nl

 

2.4 Informatie verstrekking aan derden:

Schoonheidssalon Wendy Kloosterman verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. Niet-persoonlijke informatie

a) Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme  gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (b.v. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken).

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

b) Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram.

Deze knoppen worden gerealiseerd me een code AddThis.com, die een cookie plaatst.

Leest u de Privacy verklaring van Google+, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken

 

 1. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Schoonheidssalon Wendy Kloosterman is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Schoonheidssalon Wendy Kloosterman terecht kwam via de website van een derde.

 

 1. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Wendy Kloosterman verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Wendy Kloosterman passende en technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 1. Inzage recht

a) Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Wendy Kloosterman kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

b) Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met eigenaresse van Schoonheidssalon Wendy Kloosterman.

 

Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Wendy Kloosterman via telefoon: 0572-357837 of e-mail: info@schoonheidssalonwendyraalte.nl

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Mooi ingepakte bonnen zijn te verkrijgen vanaf € 12,50. U kunt ze telefonisch bestellen en bij mij ophalen, of ze kunnen worden verstuurd wanneer het bedrag overgemaakt is op IBAN rek.nr.: NL39 RABO 0103 4595 53

Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen, een CADEAUBON van Schoonheidssalon Wendy, een heerlijk moment voor jezelf.